17. listopadu 2015

Ročenka Tanečních aktualit

Ročenka 2014/2015 Taneční aktuality.cz je co do svého rozsahu unikátním počinem, který perfektně mapuje dění na celé české taneční scéně v dané sezóně. Nezaměřuje se pouze na kamenná divadla po republice, ale sleduje také menší festivaly, jednorázové události a současný fenomén baletů v kinech. Vzhledem k tomu, že většina specializovaných médií v současné době funguje především na webu, považuji papírové vydání za důležitou věc nejen pro milovníky tance a pohybového divadla, ale také pro budoucí badatele.

Na začátku uvedený rejstřík je poněkud matoucí. Ač je systém řazení dle měst a scén logický, nese s sebou jistá úskalí. Nejedná se totiž vždy o scény, na kterých jsou inscenace obvykle uváděny, ale o ty, kde se odehrávalo konkrétní představení, ze kterého je psána daná recenze. Pakliže se jedná o inscenaci hostujícího souboru (jako je tomu například v případě inscenace MOZ-ART, se kterým hostoval Balet Jihočeského divadla ve Stavovském divadle), není v obsahu pro čtenáře patrné, oč se jedná – zejména, když titulek recenze nekoresponduje s názvem inscenace. V těchto případech bych uvítala, kdyby byly alespoň do závorky dopsány informace, který soubor a pod hlavičkou které scény inscenaci nastudoval.

Hned v úvodu se čtenář seznámí s českou taneční scénou ve čtyřech shrnujících článcích, z nichž se každý zaměřuje na vybraný žánr – balet, současný tanec, pohybové divadlo a nový cirkus. S ohledem na rozdílné autory je velice různorodé také uchopení jednotlivých textů. Jako přelet nad baletním světem působí text Romana Vaška, který v rychlém sledu vyjmenovává a pár slovy charakterizuje premiéry v kamenných divadlech. Podobným způsobem pojala své panorama také Ladislava Petišková, avšak s přesahem a krátkou analýzou pozitiv i negativ, která se u pohybového divadla objevují. Jana Návratová v případě současného tance „vypíchla“ pouze šest nejpodstatnějších událostí a jejich vznik i význam zasadila do kontextu celé scény. Veronika Štefanová hledá paralely a rozdílnosti u situace nového cirkusu v Čechách a tradičních zemích, jako je Francie, Belgie či Skandinávie. Spíše než o jednotlivé produkce se zajímá o dramaturgické plány jednotlivých scén a festivalů.

Rozsah ročenky je skutečně úctyhodný, obsahuje takřka 300 stran, jednotlivé články a recenze mají 37 autorů, z nichž 13 je kmenových z redakce Tanečních aktualit. Tato šíře umožňuje zadávání textů autorům, kteří se do největších specifik zajímají o daný žánr. U jednotlivých autorů lze při čtení několika jejich textů objevit klíč, s jakým k psaní recenzí přistupují. Někteří je pojímají velmi popisně, jiní stručně, další se pokoušejí o hlubší analýzu inscenace. Úroveň i podoba jednotlivých textů je tak rozličná, jako jsou zkušenosti a zaměření jednotlivých autorů příspěvků, kteří jsou krátce představeni na posledních stranách Ročenky. Tato rozmanitost ale může při dlouhodobé spolupráci vést k zajímavým a pozitivním posunům v české taneční kritice, jejíž znovuvzkříšení bylo, dle slov šéfredaktorky Lucie Hayashi v předmluvě, jedním z původních cílů vzniku Tanečních aktualit.

zdroj: www.tanecniaktuality.cz

Ročenka obsahuje, kromě již zmiňovaných recenzí, pár glos (z těch můžeme zmínit například kritický text tanečníka Milana Odstrčila k současné podobě a vedení souboru Laterny Magiky), medailonky vybraných osobností a několik rozhovorů. Úspěch rozhovoru často stojí na schopnosti zpovídaného odpovídat věcně a zajímavě zároveň. Víceméně úspěšná byla snaha autorek zaměřit se ve svých otázkách na to nejzásadnější, ale také nejaktuálnější, co se s dotazovaným pojí. Také výběr osobností lze kvitovat s povděkem - Tanečním aktualitám se podařilo vést rozhovory s některými z nejvýraznějších zahraničních osobností, které se na české taneční scéně v uplynulé sezoně objevily. Například Kristině Soukupové se v rozhovoru s Ohadem Naharinem podařilo otevřít nejen známá témata, ale také poodhalit způsob myšlení a práce tohoto izraelského choreografa.

Mezi příspěvky, které dokáží zaujmout, je seriál o Baletu Praha, který připravila Natálie Nečasová ve spolupráci s Jitkou Vašutovou a který obsahuje množství nascanovaných původních textů o tomto souboru. Bonusem Tanečních aktualit je pak závěrečná studie Bohumíry Eliášové: Improvizace jako choreografický princip. Autorka zde sleduje vývoj improvizace v tanci, odhaluje její principy v tvorbě nejvýraznějších osobností choreografie 20. století a prokládá text citáty. Tyto dva texty příjemným a zajímavým způsobem uzavírají letošní Ročenku Tanečních aktualit.

TANEČNÍ AKTUALITY.CZ: Výběr z publikovaných textů 2014/2015. [kolektiv autorů] 2015. První. Praha: Powerprint. ISBN 978-80-87994-50-4.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Podepisujte se prosím celým jménem, popřípadě jeho vhodnou částí. Děkujeme.