1. prosince 2016

Směr: Fantazie

Žádné komentáře:
Tato recenze vznikla v rámci semináře Moderní divadlo pro děti a mládež II., který na Katedře Divadelní vědy FF UK vedli v akademickém roce 2015/2016 Mgr. Luděk Horký spolu s doc. Petrem Christovem. Šestým textem je recenze Zuzany Krouchalové z Divadla Lampion.